Το σχολείο σήμερα

Ενότητα 4

Σχολείο

Τι προσφέρει:
Φορέας γνώσης
·   Προσφέρει τις αναγκαίες γνώσεις ώστε οι μαθητές να μπορούν να προσαρμοστούν στις αυξημένες ανάγκες της σύγχρονης εποχής, κοινωνικές, επαγγελματικές, επιστημονικές. Βοηθά το παιδί να κατανοήσει τον κόσμο γύρω του.
·    Καλλιεργεί πνευματικά το παιδί. Καλλιεργεί την περιέργεια και την αναζήτηση, την κριτική ικανότητα.
·         Ανακαλύπτει ενδιαφέροντα, κλίσεις.
Φορέας κοινωνικοποίησης
·   Βοηθά στην κοινωνικοποίηση του παιδιού μέσω της ανάπτυξης φιλικών και κοινωνικών σχέσεων.
·         Καλλιεργείται η ικανότητα να λειτουργεί μέσα σε ένα πλαίσιο κανόνων. Υιοθετεί αξίες, ιδέες.
·         Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, αναπτύσσονται ποικίλες πτυχές της προσωπικότητάς του.
·         Αναπτύσσεται η συνεργασία, η ομαδικότητα.

Προβλήματα του σημερινού σχολείου στην Ελλάδα:
·         Έλλειψη σχολικών κτιρίων
·         Ανεπαρκής υλικοτεχνική υποδομή (Εργαστήρια, βιβλιοθήκες, χώροι άθλησης κ.τ.λ.)
·         Πλήθος μαθημάτων - κόπωση μαθητών
·        Κακογραμμένα και δυσνόητα σχολικά βιβλία που δεν ευνοούν την προσωπική μελέτη του μαθητή
·   Αναχρονιστικές μέθοδοι διδασκαλίας (Μονόλογος διδάσκοντα, επιβεβλημένη απομνημόνευση, έλλειψη ερευνητικών εργασιών, περιορισμένη χρήση εποπτικών μέσων)
·         Περιορισμένη δημιουργικότητα
·         Περιορισμένη επαφή με την κοινωνία
·         Βαθμοθηρία, ανταγωνιστικό κλίμα
·         Πλήθος εξετάσεων
·         Ύπαρξη φροντιστηρίων
·         Ελλιπής επαγγελματικός προσανατολισμός

Προτάσεις
·         Εκσυγχρονισμός κτιριακών υποδομών και μέσων διδασκαλίας - χρήση οπτικοακουστικών μέσων, σύγχρονης τεχνολογίας
·         Αλλαγές στο αναλυτικό πρόγραμμα για καλύτερη κατανομή της ύλης και των μαθημάτων
·    Υιοθέτηση καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας (διάλογος, ατομικές και ομαδικές εργασίες, χρήση εποπτικών μέσων, βιωματικοί τρόποι μάθησης, ερευνητικές δραστηριότητες κ.τ.λ.)
·         Σύνδεση του σχολείου με την κοινωνία (συνεργασία με ποικίλους κοινωνικούς, κρατικούς, πολιτιστικούς, επαγγελματικούς φορείς) και προώθηση δραστηριοτήτων με κοινωνικό περιεχόμενο (αδελφοποιήσεις σχολείων, ενέργειες για την προστασία του περιβάλλοντος, εθελοντικές δράσεις κ.τ.λ.)
·      Οργάνωση εκδηλώσεων πολιτιστικών, αθλητικών ή άλλων που επιτρέπουν την ανάληψη πρωτοβουλιών, τη συνεργασία, την ανάπτυξη ενδιαφερόντων, τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου.


Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τηλεόραση: Θετικές και αρνητικές επιδράσεις

Υποκείμενο του ρήματος – Ασκήσεις