ΕΡΓΑΣΙΑ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Χρήσιμοι όροι: ανεργία, υπερεργασία, υποαπασχόληση, ετεροαπασχόληση, επαγγελματικός προσανατολισμός, εργασιακά δικαιώματα, κριτήρια επιλογής επαγγέλματος, ιεράρχηση κριτηρίων, εργασιακές απολαβές

Θέματα προς διάλογο και διερεύνηση:
Γιατί είναι αναγκαία η άσκηση ενός επαγγέλματος για τον καθένα μας;
(Διαβάστε το σχετικό κείμενο στη φωτοτυπία)
Με ποια κριτήρια πιστεύετε ότι πρέπει να επιλέγουμε το μελλοντικό μας επάγγελμα;
     Προσωπικές κλίσεις, ενδιαφέροντα
     Προσωπικές ικανότητες, δυνατότητες, εφόδια, χαρακτήρας
     Αντικειμενικές συνθήκες που επικρατούν στην αγορά εργασίας σε σχέση με την επαγγελματική αποκατάσταση
     Εργασιακές απολαβές
     Συνειδητοποίηση του ότι η επιλογή επαγγέλματος είναι επιλογή ενός συγκεκριμένου τρόπου ζωής
Με ποια κριτήρια επιλέγουν συνήθως οι άνθρωποι το επάγγελμά τους;
Εκτός από τα προαναφερόμενα αξίζει να σημειωθεί ότι σε πολλές περιπτώσεις η γνώμη των άλλων ή παράγοντες όπως το κοινωνικό γόητρο ενός επαγγέλματος, το ύψος των χρημάτων που εξασφαλίζειη εξασφάλιση σταθερής εργασίας συχνά λειτουργούν καθοριστικά σε αυτήν την επιλογή.
Ποια προβλήματα αντιμετωπίζουν οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας σε σχέση με την επαγγελματική τους αποκατάσταση;
     Ανεργία - υψηλοί δείκτες σε συγκεκριμένες ομάδες επαγγελμάτων
     Υπερβολικός αριθμός πτυχιούχων σε σχέση με τις ανάγκες της αγοράς
     Υποαπασχόληση, Ετεροαπασχόληση
     Χαμηλές εργασιακές απολαβές
     Εκμετάλλευση
     Ανασφάλεια
Ποια προβλήματα αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι αλλά κυρίως οι νέοι εργαζόμενοι στη χώρα μας στις μέρες μας;
     Ανεργία
     Υποαπασχόληση, Ετεροαπασχόληση
     Μειωμένες εργασιακές απολαβές
     Εκμετάλλευση
     Κατάργηση εργασιακών δικαιωμάτων
     Ανασφάλεια
Ποιες είναι οι συνέπειες της ανεργίας σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο;
Σε ατομικό επίπεδο:
     Πρόβλημα επιβίωσης, αδυναμία ικανοποίησης βασικών υλικών αναγκών
     Αίσθημα περιθωριοποίησης, μειονεξίας
     Άγχος, ανασφάλεια, φόβος για το αύριο
     Εξάρτηση από άλλους
Σε συλλογικό επίπεδο:
     Άνιση κατανομή πλούτου  - διόγκωση των κοινωνικών ανισοτήτων
     Ανάπτυξη αντικοινωνικών φαινομένων (βία, εγκληματικότητα, περιθωριοποίηση κ.α.)
     Πολιτικές ταραχές, συγκρούσεις, εξεγέρσεις
     Αδυναμία ένταξης των νέων, των ιδεών τους και της δημιουργικότητάς τους στον χώρο παραγωγής
     Παραοικονομία, μετανάστευση

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Το σχολείο σήμερα

Τηλεόραση: Θετικές και αρνητικές επιδράσεις

Υποκείμενο του ρήματος – Ασκήσεις